брой 2, 2012 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  "НЕИЗДАДЕНИ СПОМЕНИ"

  Методи Кърпачев

Методи Кърпачев е добре известен на по-въз­растните радетели на македонската кауза. Роден е в с.Елешница, Разлошко на 24 май 1921 г.И по ба­ща, и по майка потеклото му води към будни бъл­гарски родове, трудолюбиви и свободолюбиви, с авторитет пред съселяните си.
Още от ученическите си години се увлича от македонското освободително движение. Едва 15- годишен участва в тайна петорка "Македонски ор­ли". През 1936 г. вече е член на Младежкото национално-освободително движение, което дава от­пор на коминтерновската пропаганда за македон­ска нация, като нещо различно от българската. Сдружава се с будните си съученици Христо Лагадинов, Кръстьо Рашев, Атанас Пашков.Приема като съдба борбата на българите в Македония за освобождение от сръбското и гръцко иго. Плаща данък и на редица заблуди,но в името на любовта си към поробените българи. За известен период вярва, че партизаните в Македония, воюват за ней­ната независимост като българска територия, до­като разбере,че това движение е подчинено на сър­бите и тяхната асимилаторска политика в Маке­дония. По-късно той е един от участниците в изп­ратените от ВМРО революционери в помощ на българите в Костурско. Пътят му обратно от Егейска и Вардарска Македония до България се оказва богата школа по патриотизъм. След 1944 г. се установява във Велинград, където дочака и про­мените в 1989 г. Включва се активно във възстано­вителните процеси на македонските организации. Почива през 1999 г. Оставя в ръкопис житие­то си, което чака своите издатели.

Общи условия