Условия за ползване на уебсайта:

Общи условия

Списанието публикува материали свързани с геополитическите проблеми на Балканите и анализи за политика, икономика, културата и историята в България и република Македония. Сайтът www.bulgariamakedonia.net е собственост на издателство "Св. Климент Охридски" ООД. Като собственик "Св. Климент Охридски" ООД има правото да прави всякакви промени в данните, условията, текстовата и снимковата информация на сайта, без предварително уведомление.
С посещението си на сайта и достъпа до информацията в него, Вие декларирате, че сте се запознали и сте съгласни с условията за ползване на уебсайта.

Авторско право

Цялото съдържание на този уеб сайт, с всички статии, новини, текстове и снимков матерал е предмет на авторското право на "Св. Климент Охридски" ООД с всички запазени права и законни последици. Вие имате право да сваляте или да отпечатвате отделни страници, статии и раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА. Вие нямате право да възпроизвеждате, да предавате, да използвате статиите и снимковия материал или да използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без да бъде разрешено това от нас ( "Св. Климент Охридски" ООД ) и да посочите линк водещ към нас или без да имате предварително писмено разрешение от "Св. Климент Охридски" ООД.

Връзки с други сайтове

Връзките от сайта на www.bulgariamakedonia.net към други сайтове са създадени за удобство за потребителите на сайта. "Св. Климент Охридски" ООД не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове.
Връзки към този сайт могат да се създават свободно, но само в документи и интернет страници, съдържащи само вярна или правилно цитирана от този сайт информация за "Св. Климент Охридски" ООД, и да е подходяща за всички възрастови групи.. Не се позволява да се поставя линк към този сайт от други информационни източници които съдържат информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна.

Неприкосновенност на личните данни

"Св. Климент Охридски" ООД гарантира неприкосновеността на личната информазиа на потребителите, съдържата лични данни, предоставяна от потребителите посредтвом регистрация в нашия сайт или по е-мейл.

Отговорности

"Св. Климент Охридски" ООД гарантира на потребителите си, че ще поддържа актуална информация на сайта си, като всеки новоиздаден брой ще се публикува на интернет страницата (www.bulgariamakedonia.net) до 72 часа след пускане на броя в търговската мрежа, което не изключва възможността понякога да възникнат обективни пропуски. "Св. Климент Охридски" ООД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт. Цялата информация на този сайта се представя във вид, който може да подлежи на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

  • Клиентите абонирани за книжен годишен вариант след заплащане и получаване на точният им адрес, ще им се доставя изданието по пощата.
  • Отговорността на издателите е при не получаване на изданието да им се върнат парите с пощенски запис.
  • Материалите в списанието за електронен вариант се ползват "он-лайн" след заплащане и получаване на паролите.
  • Книжният вариант за абонамента се доставя след 10-то число през месец(6-пъти годишно), но не по-късно от 1 седмица след издаването им.
  • Рекламации във връзка с техническото и печатното качество на изданието се правят на тел: +359 2 868 81 39; факс: +359 2 973-97-08 ; e-mail: makedonia@abv.bg
  • Доставчик: "Св. Климент Охридски" ООД
  • Книжното издание се доставя за сметка на издателя и само на територията на република България.