Брой 4-5, 2008
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  Документ

  Нека не премълчаваме грешките спрямо политиката си към Македония


Братя Йордан и Димитър Чкатрови.
Зоя Андонова

 

Повече от половин век е минал от времето на административното управление на България в Македония през Втората световна война, но автентични документи, разкриващи слабостите и грешките на водената политика, упорито се премълчават, за да се повтарят и днес, пред страха от истината, и пред нежеланието да отвоюваме духовното си пространство и ясно и категорично да защитим човешките права на българите в Македония.

И ако някогашните ни национални идели, за църковна независимост, по-късно за национално обединение са крепели националното ни единство, не е ли време днес, в новите геополитически реалности, да се опрем на един друг национален идеал: ИДЕАЛ ЗА ДУХОВНОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА, В ТОВА ЧИСЛО И НА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ И ТЕХНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА.

Ето защо поместваме части от Протокола на другарската среща, състояла се на 4 и 5 май 1942 година в Скопие, в адвокатската кантора на Йордан Чкатров. На нея са присъствали 19 души видни общественици, политици, търговци и кметове от Влес, Битоля, Крушево, Щип, Гевгели, Ресен, Струмица и Св. Николе.

Направен бил обстоен анализ на политиката, водена от България, след поемане управлението в Македония, както и какво е нужно да се направи, за да се постигне определен успех.

Изказалите се отбелязват съществувалото въодушевление у народа в Македония, и очакванията му, че България ще се опре на него за извоюване на свободата и приобщаването им към пределите на голяма България. Но вместо това Тома Кленков от Св. Николе констатира, че :

"... днешното / т.е. тогавашното/ правителство прокарва един систем на управление, който има тъкмо обратната цел: да разединява, да унищожава това движение, да омаловажи неговите ръководители... Целта на правителството е с една такава политика да унищожи неговите носители. Целта на правителството е с една такава политика да унищожи авторитетите, да ги обезличи и по-този начин да ги свърже с Думановци, Лулчевци, Загоровци, Робовци ... Тук е макиавелщината на това днешно правителство, чиято лоша политика разори всичко здраво и иска да лиши народа ни от неговите представители... Положението е тежко и дългът към народа ни налага, да си отворим очите и със същото себеотрицание да се заложим за народа, за да върнем любовта му към България.

Господа,

Народът ни е подложен на различни видове пораженци... Ако ние днес тук говорим за комунизъм, то той се донесе от България, чрез тези пораженци, директно или индиректно."

***

Д-р Щерю Боздов

"Направени са странни пораженства. Полицията се отнася зверски с народа. Войската също прави грешки. Чиновничеството в очите на народа се държи сякаш, че тук са привременно..."

***

Коце Ванов

" Народът ни прокламира присъединяването към майка България преди идването на нашите войски тук.

Какво виждаме днес?

Налага се едно опекунство върху нас. Не е тайна, че народът ни е с властта. Лекуване или Ампутация - това е дилемата за съжаление, след тези систематични грешки от властта."

****

Йордан Чкатров

"Нека не забравяме, че тази политика е просто продължение на онова, което се върши в старите предели.

И там народът е обезличен. И той псува, недоволства. И там той е сведен до просто незачитане. Ние /т.е в Македония б.р./ сме по-чувствителни, защото искаме да участваме в изграждането на нашата държава. А те точно това не искат.

Затова ако трябва да обвиняваме, това е Правителството, което системно прокарва политика на обезличаване на политическите авторитети."

Димитър Гюзелев:

"При идването на нашите власти, те знаеха силата на нашето Движение. Затова ни атакуват не като добри българи, защото не отричат това, но като изтъкнати политически авторитети, които държейки волята на народа могат да се противопоставят на управлението.

Тук е тайната на днешната политика срещу нас.

Целта е да се заличи всеки политически авторитет, което е погрешна политика на правителството, както и отказ да се опрем на един политически фактор. Ние в съгласие с вас започнахме да образуваме разни дружества и особено национални клубове. С това не искахме да делим народа, а да го насочим към служене на властта и държавата, като бързо се оттърсим от всичко, което бе останало от сърбите.

Този величествен план господа, да се обедини цялата младеж в Македония в едно национално движение и го спаси от комунизирането, се унищожи от властта, защото ни се каза по един деликатен начин, че в това движение властта вижда зародиша на една политическа партия ... та е нужно да се преустанови..." "Вместо да се засили нашето единство, властта направи тъкмо обратното: опита се да разруши и онова, което тук завари."

В изказването Гюзелев отбелязва още "антидържавническият подход на правителството и наличието на много сърбофили между чиновниците."

Въз основа на изказванията събранието се солидаризира, че положението в Македония е неудържимо поради това, че:

1. Българският народ в Македония не взема участие в изработването на законите.

2. Законите от старите предели се прилагат в Македония бързо и без такт.

3. В стопанския живот няма единство за постъпки за новото изграждане: безработица, разорение сред търговците, липса на пазар.

4. Оземляването върви бързо, без да се задоволяват здравите национални елементи и още стоят сръбските изселници.

5. Правителството не иска да признае и да чуе за здравите национални елементи и не иска да признае, че тук завари едно освободително движение с корени в народа.

6. Правителството има за сътрудници същите елементи със съмнителен политически капитал.

7. Системно се разцепват здравите национални сили.

8. Чиновничеството с изключение на учителите се държи нетактично и не е осъзнало мисионерската си мисия.

9. Някои от чиновниците са алчни за пари.

10. Между тях има прикрити пораженци.

11. Полицията с побоите си постъпва крайно пораженски.

12. С тази политика полицията изгуби младежта.

13. Властта е крайно толерантна към слабо националните елементи.

14. Заслужилите патриоти, техните бедни майки, умрелите революционери, бедните четници не почувстваха подкрепата от държавата и не се задоволиха с някоя пенсия, а решението за задоволяване с пенсии се изгуби в праха на архивите.

15. Местната интелигенция не се зачита според заслугите й.

16. Не се прокара едно национално право в съдилищата. Богатите се изплъзват от закона, а дребните риби се изправят пред местните съдилища.

17. Продоволствието на народа и начините за даване на наряди се опорочи.

18. Няма идеен вестник

19. Дружествата фигурират, но не работят.

20. Поради всички тия грешки не можа да се създаде едно национално движение, което да обхване младежта и да я възпита в държавническата идея...

21. "Опитите за това се унищожиха от съмнението, което упражни властта над ония, които бяха подели това."

Накрая следват и множество предложения за това "Какво да се прави", най-общо изразяващи се в стремеж за обединение на здравите национални сили и пожелание за солидарност между всички в тази среща, които могат да допринесат със своя патриотизъм за благото на българския народ.

Общи условия