Брой 1, 2019 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  МОСТОВЕ

  От Костинброд до Берат, Охрид и Бигорския манастир...

Гергана ПЕТКОВА

Това не беше екскурзия.Това беше една безкрайна лектория по Основи на българщината, орга­низирана от директора на учили­ще "Васил Левски" - Костинб­род, госпожа Даниела Борисова. Лекторът - емблематичният пре­подавател по история и геогра­фия в Софийската немска гимна­зия "Проф. Константин Гълъ­бов" г-н. Григор Димитров, пре­върна пътуването в безкраен празник на духовността.

Учителската кариера на този вещ познавач на българското минало започва точно в това училище, а настоящият директор г-жа Даниела Борисова е негова ученичка. Може би точно това начало създаваше всички пред­поставки, участниците в пътува­нето да изживеят мигове на съп­ричастност към съкровищата на българската древност, до които се докосвахме в градовете Берат

електричество премина през нас и в Охрид, градът на Свети Климент и на Свети Наум.

Но истинското тържество на духа предсто­еше. То изригна у нас при срещата ни с рес­пектиращия с достойнство, компетентност и Боголюбива отд ад еност игумен на Бигорския манастир Негово високо преподобие архиман- дрид Партений. Благодарение на неговата не­уморна творческа и съзидателна дейност днес това светилище на българската духовност блести с единението на съвременност и ми­нало. Думите на дядо Партений облагородя­ваха и възвисяваха дущите ни. Благодарим му от сърце.

Едно пътуване, а колко дремещи духовни сили събуди то у нас.Общи условия