Брой 1, 2019 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ПАРАДОКСИ

  Войслав Шешел тъпче хърватсткото знаме и псува хърватите...

 

В момент, когато в Сръбската скупщина пребивава делегация на Хърватия, шизофреничният председател на Сръбската ради­кална партия Войслав Шешел нахлува в предверието, заедно с депутата Филип Стоянович и ка­то съзира хърватското знаме, против всички дипломатически принципи и правила, сваля го на земята и заедно с депутата започ­ва да го тъпче. Когато вижда и представителите на Хърватия, нахвърля се срещу тях с необуз­дани псувни...

Този дипломатически скан­дал получи следната оценка от президента на Хърватия Колин- да Грабар Китарович:" Да се га­зи знамето на Хърватия е израз на немощ у вдъхновителя на победената злосторническа по­литика, която донесе много злини на хърватския народ, включително и на хърватите във Войводина. За Шешел и по­добните на него сърби, най-го­лямото наказание е съществу­ването на независима Хърватия и цялостното пропадане на проекта "Велика Сърбия"...

Днес , когато с такъв ентусиа­зъм говорим за преодоляване на старите вражди между балканс­ките държави, емблематични фи­гури от сръбския политически живот, за съжаление, продължа­ват да наливат масло в затихва­щия огън на миналата неприязън на едни спрямо други.

Общи условия