Брой 1, 2019 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ПАРАДОКСИ

  Докато Атина и Скопие спорят...

Илиян СТАНИМИРОВ

Докато в парламентите в Атина и Скопие се водеха люти битки за смисъла на всеки ред от т.н Преспански договор, докато македонските депутати се хва­щаха гуша за гуша за всяка дума при промяна на Конституцията на младата република, предста­вители на албанските партии в Македония успяха да пробутат доста законови уребди, с които се изравниха със сръбските ам­биции за господство в държава­та.

Още неизсъхнало мастилото, с което беше подписан Законът за езиците от председател я на Собранието Талант Джафери и вицепремиерът Буяр Османи възкликна: "Возбуден сум, ова е историски датум, албанскиот јазик станува служебен јазик..." И още:"Двуглавият орел озна­чава, че аз съм албанец, ако ня­кой има проблем, това е негова работа... " Това е демонстрация на нео­босновано високомерие, спрямо коалиционния партньор в управ­лението на страната, факт, кой­то принуди останалата част от правителството да излезе с офи­циално съобщение, че "Законът за езиците не означава цялостна двуезичност". Уточнява се още, че Законът за езиците ще бъде из­пратен от Министерството на правосъдието на Венецианската комисия, за да се впишат всички нейни забележки в него. Разбира се, това не попречи на министъра на икономиката Крешник Бектеши да нареди на Държавният инспекторат по тех­нически надзор да въведе в упот­реба и албанския език като вто­ри официален език в ежедневна­та му дейност В същото време и табелата с надпис на входа на то­ва учреждение вече е изписана и на албански език.

Един закон вместо единение, внася заплашително разделение и противопоставяне в общество­то на младата държава. Това ед­ва ли има нещо общо с демокра­тичните ценности, с които досе­га парадираха представителите на албанските партии в републи­ката край Вардара...


 

Общи условия