Брой 3, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ПРАЗНИК

  Тържествен юбилеен концерт

На 21 май 2017 г. Концертна­та зала "България" отново бе ог­ласена от майсторските изпъл­нения на Мъжкия камерен хор "България" и на Смесения хор "Света София".

Юбилейният концерт на тези две хорови формации, под вир­туозното дирижиране на маест­ро Валентин Бобевски се превър­на в неповторимо изживяване за многобройната публика, изпъл­нила до краен предел залата.

Вече 25 години Мъжкият хор "България" и 65 години Смесе­ният хор "Света София" разна­сят славата на българското хоро­во изкуство и бългаската песен по света.

 

65 години смесен хор "Света София".

Маестро академик Валентин Бобевски вече 45 години ръково­ди смесения хор "Света София", а неговото майсторство, като диригент на тези два хорови ко­лектива, е удостоено с награди на международни конкурси в Ита­лия, Унгария, Германия, Гърция, Испания, Турция, Хърватия.

Юбилейният концерт стана повод маестро академик Вален­тин Бобевски да получи позд­равителни адреси от много дър­жавни институции, както и цветя от колеги и от публиката.

Отзивите за представянето на хористите и диригента в Бълга­рия и чужбина са винаги респек­тиращи и възторжени. Ето някои от тях:

 

"Многобройната публика присъства на ескалацията на мъжкия хор от България. Без съмнение, българите и техният диригент Валентин Бобевски са на най-високо равнище и имат из­ключителни качества."

Проф. Чечилия Сегици - Италия

"От едва-чуващия се д емакл а- ционен шепот до мощното фор- тисимо, този хор владее богата­та изразна скала и великолепно динамично степенуване. В лице­то на В. Бобевсски българите имат хоров ръководител, чието дирижиране е ненадминато."

Проф. Хансруди Вилизегер - Швейцария "Фина интерпретация. Прек­расно легато. Отлични тихи ди­намики. Блестящо развити кул­минации. Браво за високите зо­ни! Потресаващо изпълнение!"

Проф. Вили Гол - Швейцария "Професионализъм, сериоз­ност, артистичност - всичко то­ва донесе наслада на слушатели­те в Базиликата на Лорето. Бла­годаря на певците от "Света Со­фия" и на Вас, маестро, за този великолепен празник!"

Доменико Бартолучи - диригент на Сикстинска- та капела на Ватикана

Общи условия