Брой 3, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ТЕНДЕНЦИИ

  Вместо стратегическо мислене - провинциализъм

Иван ЗАГОРОВ

Какво пропуска България с безразличието си не само към то­ва грандиозно начинание, а с без­различието си към тенденциите, подобни проекти да заобикалят страната ни!? Само преди пет­найсетина години, ние не успях­ме да оползотворим благоприят­ните условия за изграждането на коридор №8, т.е. инфрастуртура- та по посока изток-запад, която умишлено се саботира от Гърция и Сърбия. И докато на пекинския форум нямаше представител на България, държави като Испа­ния, Италия, Унгария и Гърция, бяха представени от своите ми­нистър-председатели. Там беше и сръбският премиер Алексан­дър Вучич. Да не забравяме, че още на 17 декември 2014 г. в бел­градския хотел "Хаят" Китай, Сърбия и Унгария подписаха споразумение за изграждане на високоскорстна жп линия, свър­зваща тези държави, като част от трасето, минаващо от Турция, през Гърция, Македония и Унга­рия. Сръбският премиер Алек­сандър Вучич, нарече тогава то­зи ден "велик ден за страната. Построяването на железопътна­та линия ще доведе до по-голя­ма свързаност между Сърбия, Унгария и Македония." Ето как отново стигаме до темата "Ма­кедония". Сърбия се цели в Ма­кедония чрез инфраструктура чак от Пекин, а ние си пеем ли пе­ем песенчицата за нашите общи корени и история.

Присъствието на Ципрас и Вучич на сегашния форум в Пе­кин също беше далеч от плато­ничната любезност. Стана ясно, че китайска компания ще инвес­тира около 500 милиона долара само в пристанище Пиреос, а Сърбия ще получи около 6 мили­арда долари инвестиции за инф- раструктурни проекти.

Геополитиката, геоикономи- ката и геокултурата в Пекин бя­ха завързани в здрав възел, в кой­то интересите на нашите съседи са също здраво вплетени.

Личностите, които стоят на­чело на нашата държава да си от- говораят ПЪРВО на въпроса, за­що стратегическите инфраст- руктурни проекти на Балканите постоянно заобикалят страната ни? И ВТОРО: да проумеят най- после, че България съществува много преди на света да се прък­нат фашизмът и комунизмът.

Не опартизанени крамоли! Стратегическото мислене е днес животоспасителната ценност за България...

Общи условия