Брой 2, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ТИТАНИ

  Полковник Борис Дрангов

Великите личности са велики, защото са несъизмерими с поз­натите до момента мерки. Ботев и Левски, Гоце и Даме, въпре­ки че посвещават живота си на един и същи идеал - свободата на Отечеството, всеки от тях е различен и свети силно със своя собствена светлина.

 

Полковник Борис Дрангов е един от тази поредица гении на българския дух, който изтръгна офицерската професия от ви­сокомерието на избраници, за да я превърне във висш идеал. Според него да си офицер е изкуство, изкуството да пленяваш войнишката душа, да я насищаш с твоя морал, професионали­зъм и светъл идеализъм. Той тегли отчетливо и категорично раз­делителната линия между мъждукащите и ярките добродетели на българското офицерство и сътвори чудото на прераждането, като остави своя пример, защитен със собствения му живот.И като участник в Илинденско-преображенското въстание, и ка­то офицер в Балканската и Междусъюзническата война, и като командир на Школата за запасни подпоручици в Скопие, и като командващ различни полкове в люти боеве по време на Първа­та световна война, и като безкомпромисен публицист и гражда­нин той винаги е бил олицетворение на висшата съвест, пред която застават мирно и генералите, и пра­восъдието, и всички, злословили някога по негов адрес.

Днес той продължава да е емблема и легенда. Емблема на безкористността в служенето на Отечес­твото и легенда за безпримерна отдаденост на офицерския дълг.

Думи на полковник Борис Дрангов:


Възпитавайки и обучавайки офицерите, усърдно залягахме: да изтъкнем сърцето на нещата; да вкореним главните основи на работата; да възбудим охота към възвишената дейност на възпи­тателя, учителя и водача.

Изходни точки на всички бе­седи, поуки,бележки: забрави се­бе си; пристрасти се към идеала; вгледай се в делата си; веднага сам ги поправяй; строго над се­бе заповядвай...

...Бъди възторжен идеалист, смел до безумство, влюбен в България до фанатизъм, честен до самопожертвуване...

...Работата е не толкова да из­требим неприятелските войни­ци, колкото да унищожим тяхно­то мъжество. Изплашеният е по- луразбит...

...Искам безмълвно да върви­те напред, а не да ламтите за лич­ни облаги. - Човешкото само- поклонство е едничка причина за обща гибел - Най-зъл враг на офицерското достойнство е се- белюбието...

...Побеждава само оня, който не се бои да погине: да свикнем с мисълта да мрем с чест е основа на велики подвизи. Без тая реши­мост и най-бляскавите способ­ности на разума са безплодни..

...Обичай делото, обичай вой­ника, не злобствувай, бъди добър пастир, а не наемник и ще бъде добре. Който много обича, той ще съумее и много да направи. Обичаш ли, искаш; искаш ли, можеш...

По-светло гледай: Лицето е огледало на сърцето. Мисли жиз­нерадостно. Не слушай кожо- любците, чиито думи са отровни и пагубни, макар и красноречи­ви. Гледай самоотвержените, чи­ито доводи не са думи, а постъп­ки и подвизи...

...Всякога следи будно, що върши врагът, па използвай грешките му веднага. Постоянно следи дейността на нашите час­ти и знай техните нужди във все­ки миг, за да може веднага да ги подкрепиш...Общи условия