Брой 2, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  СЪБИТИЕ

  Паметник на отдали живота си за България Иван КАПАТСКИ

В края на 2016 г. в Пиринска Македония стана­ха две забележителни събития, но неотразени от централните медии, въпреки настоятелните пока­ни за това!

На 17.12.2016 кметът на Петрич г-н Бръчков от­кри в с.Капатово паметник: "Жертви за България" - посветен на загиналите 7 човека от селото за ос­вобождението на Македония и Одринско, както и на жертвите на болшевизма. Регионалните вест­ници "Струма" и "Вяра", отбелязаха събитието, както и телевизия "Дартс".

На откриването присъстваха около 200 човека. Поднесени бяха венци и много цветя от Президен­тството на България, от Съюза на репресираните, от ВМРО, от Кмета, от близки на жертвите и от почитатели на поета Кръстьо Хаджииванов, чии­то бюст и стихове, писани в 1949 г. са на челно мяс­то като призив:

"Ний всички братя сме с едни сърца, Не щеме между себе си омраза, Не щеме вождове - човешки божества, Не щеме граници, не щеме господари, Не искаме ни робство, ни война! Доайенът на Благоевградския театър Николай Кимчев, изнесе рецитал за родината и свободата, а водещият, поетът Борислав Владиков, говори за необходимостта от покаяние на палачите, като ус­ловие за прошка, за обединение и единодействие, за защита на националните интереси и проспери­тет! Изписаните имена на жертвите обединиха днешните поколения, чиито предци при болшевиз­ма бяха противопоставени като "праведни" - пар­тийци срещу "народни врагове".

Организатори на тържеството бяха: Съюзът на репресираните, Община Петрич и Инициативен комитет "Кръстьо Хаджииванов".

На 21.12. 2016 г. в Президентството бяха връ­чени 3 0 ордени за граждански заслуги на горянски

 

Кръ стъо Хаджииванов

командири от цялата страна /посмъртно/, като от Пиринска Македония - на петима, между които и на Кръстьо Хаджииванов, който президентът Же­лев бе нарекъл: "Българската горянска гордост", а поезията му "безсмъртна" и "гласът на горяните и свободата".

През 1996 г. издателство "Македония прес" из­даде сборник с негови стихотворения, озаглавен "Еделвайс на кръст". Той е превеждан на няколко езика, а преди 7-8 години негови стихотворения се появиха в Австралия на английски език. Специа­листите в чужбина и у нас все повече се убеждават, че Кръстьо Хадживанов е явление в нашата пое­зия.

Посмъртните отличия и паметниците са истин­ската реабилитация, а стотиците поклонници са доказателство за честната им борба в името на на­рода и България!


Общи условия