Брой 2, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ПАРАДОКСИ

  От Истанбул и Бурса до Кърджали и обратно

Ердоган е заинтересован "българската" партия ДОСТ да бъде част от новия ни Парламент и нареди на кметовете в редица общини да осигурят превоз и хра­на на всички, които трябваше да гласуват за тази партия, особено в Кърдажали. Ердоган си върши своята работа. Какво трябва да направим ние, щом виждаме, че той преследва свои държавни­чески интереси, в ущърб на Бъл­гария? Много просто. Приема­ме нов избирателен Закон, спо­ред който право на глас имат са­мо тези граждани, които живеят и работят трайно в България. Да приемаш закон, който е вратич­ка за прокарване на чужди дър­жавни интереси не е демокрация, а държавническо безличие...Общи условия