Брой 2, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ПАРАДОКСИ

  26 март - краят на мимикрията с консервативните идеи

Утвърждаването на българ­ската държавност е наука, коя­то се пренебрегва за сметка на емоциите, породени от победи­те и пораженията, в историчес­ки план, от идеологическите ек- залтации и площадните възтор­зи. Дойде времето хората, нари­чащи се"десни"и носители на консерватизма у нас, да разбе­рат, че днес преди либерално- демократичните ценности, бит­ката с корупцията, правосъд на- та перверзия и задкулисието стоят традиционните национал- ни добродетели, дипломати­ческите умения и геополити- ческата култура на държавника. Те трябва сами да решат, дали ще останат в люлката на идео­логемите, пропагандата и зло- бодневието или ще погледнат сериозно на стратегическите от­говорности, които лягат на пл е- щите им.

Сега е моментът да направят този съдбовен, не само за тях, избор, иначе ще си останат са- мовлюбени индивиди, мимик­риращи с идеи, които изискват не егоцентрично тщеславие, а изпепеляващо СЕБЕОТДАВА­НЕ.


Общи условия