Брой 1, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ТИТАНИ

  Документ Писмо до Никола Малешевски София 5.I.1899 г.

Колйо,

Всичките ти писма, досега из­пратени от теб и чрез теб, съм по­лучил. Отцепленията и разцепле­нията никак да не ни плашат. Действително жалко е, но що мо­жем да направим, когато си сме българи и всички страдаме от ед­на обща болест! Ако тая болест не съществуваше в нашите пра­деди, от които е наследсдво и в нас, нямаше да попаднем под грозния скиптър на турските сул­тани. Наш, разбира се, дълг е да не се поддаваме на тая болест, но можем ли същото да направим и с другите лица? Пък имаме зае­то и нещо от гръцките болести, а именно - колко/то/ глави, толкоз капитани. Пустата му слава!...Всеки иска да блесне, па не знае фалшът и на тоя блясък...


С поздрав Гоце


Общи условия