Брой 1, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ПАРАДОКСИ

  Кристалина Георгиева разследвана за връзки с "Мултигруп"?...

Това научаваме от сайта EurActiv.com. Бившият офицер от английската разузнавателна агенция МИ6 за операции в Ру­сия, Кристофър Стил, който е и авторът на досието с твърдени­ята против Доналд Тръмп, е проучвал и бившия български еврокомисар Кристалина Геор­гиева. През април и май 2016 г. той се добира до информация за нейни евентуални връзки с "Мултигруп", без да открие до­казателства за това. През октом­ври по въпроса пише и журна­листът от Швейцария Ив Кугел- ман, като твърди, че дъщерята на Кристалина Георгиева, Де­сислава Кинова, е работила дълго време във фирма, управ­лявана от "Мултигруп".

Какво ли не може да се отк­рие в"свободното"киберпространство!Общи условия