Брой 1, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ПАРАДОКСИ

  "Гафовете" на Ивица Дачич

Илиян СТАНИМИРОВ

От средата на декември 2016 г. и почти през целия януари 2017 г. вицепремиерът на Сър­бия и министър на външните ра­боти Ивица Дачич беше център на голямо медийно внимание. Още през декември той нахока Хърватия и Бългалрия, затова че имали възражение към Сърбия по преговорната глава 26.Дори се опита да уязви България и да омаловажи геноцида, който де­сетилетия наред неговата дър­жава върши над българите в За­падните покрайнини. И той умишлено или неволно уеднак­ви две несъпоставими величини с думите: "Много е лесно да на­пишеш в Конституцията си, че нямаш национални малцинства, както това направи България, но да говориш за своето малцинс­тво в Сърбия? Ивица Дачич из­стреля този си "аргумент" без дори да се запита, България ли е присвоила територии от Сър­бия или обратно?

Истинска буря обаче предиз­вика неговото интервю пред агенция Бета, в което той зая- ви:"Сърбия направи голяма грешка. Цяла Европа и светът използват названието Бивша югославска република Македо­ния, а ние ударихме шамар на нашите братя гърците и сега ча­каме те да не признаят Косово, а признахме Македония, убиж- дайки гърците... " След това из­казване последваха бури от уп­реци към Дачич и от Македония, и от редица сръбски специалис­ти и коментатори.

А дали Дачич не блъфира!? Знае се, че цялото внимание на Сърбия сега е съсредоточено към Косово. Белград се стреми хем да продължава да твърди, че Косово е Сърбия, хем да води преговори за присъединяване с Брюксел, хем да запази благово­лението на Русия, която, както знаем, е твърдо против незави­симостта на Косово. Освен то­ва, реверансът към Гърция в из­казването срещу Македония не беше случаен. Предстоеше офи­циална визита на гръцкият пре­миер Алексис Ципрас в Белг­рад, където Вучич и Дачич тряб­ваше да настояват за по-твърда позиция на Атина към Косово и особено по отношение на него­вото членство в ЮНЕСКО, ко­ето повторно ще бъде гласува­но през тази пролет. На гласува­нето през ноември 2016 г. Гър­ция се въздържа, докато Хърва- тия, Македония и Черна гора гласуваха с "да". Именно това разгневи Дачич, който изригна с реакции, които все повече се въз­приемат като театрална поста­новка с далечна цел.

Повтаряме. Истинската бит­ка на Сърбия е за Косово. Ини­циативата за влак от Белград до Косовска Митровица, който бе­ше спрян от косовските власти беше опипване на почвата. Светкавичната реакция след ос­вобождаването на Рамуш Хара- динай от френското правосъдие и предявените към него нови 30 обвиненя показват ясно, че Сър­бия ще продължава да създава впечатление, че гледа на Косо­во като на своя територия и точ­но в този контекст би трябвало да се разглеждат и "гафовете" на Дачич. Блъфирането е сръб­ски специалитет. Да не забравя­ме, че през февруари 2014 г. в Цариброд Дачич по същия на­чин се изгаври с тогавашния български премиер Пламен Орешарски като публично го попита дали "говори шопски" т. е. дали е в час по отношение на сръбските претенции към насе­лението в Западна България, на­ричайки го шопско със собствен език, различен от българския.

Внимателно със сърбите.Те обичат да сеят раздори.


Общи условия