Брой 4-5, 2008
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  Памет

  Народът и традициите ни през погледа на американски учен от времето на Руско-турската война от 1877-1878 г.


“Паметник на българските опълченци” в София.
Доц. Сашо СТАНЕВ

 

Въпросният учен е Е.Л.Кларк, член на Американското ориенталистично дружество, автор на книгата "Расите на Европейска Турция", издадена в Ню Йорк през 1878 г. В раздела за българите Кларк подчертава, че те са потомци на древен народ, за който се говори в арменски източници от 6-тия век преди новата ера /стр. 316/. През 7-ия век българите населяват пространството между Карпатските планини и Азовско море. От тях води името си река Волга /стр. 321/.

През 850 г. Кирил и Методий, двама братя от Солун, самите те вероятно от славянски произход, стават апостоли на славянската раса. В 860 г. Кирил създава славянската азбука /стр. 325/.

Василий II Българоубиец, бе славянин, конегледач в императорския двор.

Заедно с мохамеданите си, които наброяват може би 1/3 от тях, българите сега са 4.5 млн. души
/стр. 442/. Българите мохамедани живеят по селата и мразят турците. Има две големи групи българи мохамедани: в Родопите и на север от Балкана, които са запазили езика и обичаите си.

Съвременните българи са най-миролюбивите, спокойни и търпеливи поданици на султанското правителство, което се дължи отчасти на робството, но така също и на етническите им особености
/стр. 445/. Българинът никога не действа необмислено, но след като веднъж е взел решение, във всичките си начинания той проявява изключителна настойчивост, което, съчетано с атлетическата му сила, му позволява да посреща и най-големите опасности хладнокръвно и без излишно самохвалство. И въпреки че са най-потиснатия от петте народа в полуострова, това не ги прави нечестни.

Облеклото им е същото, както на техните предци от хладните степи на Северна Азия /стр. 449/.

Всяка голяма чумна епидемия в Турция отнема живота на близо един милион души. Тя пощадява българите християни, които вземат своевременно предпазни мерки, но изстребва тотално мюсюлманите фаталисти. От чумата през 1838 г. умряха 86 хил. българи и почти всички турци в засегнатите райони /стр. 450/.

Конференцията на Великите сили в Константинпол от 10.12.1876 г. излезе с предложения, които бяха отхвърлени от султанското правителство. На 15.01.1877 г. конференцията отправи ултиматум до Високата порта с предупреждение, че ако решенията на конференцията не бъдат приети, участниците й ще напуснат страната и султанът няма да може да разчита повече на подкрепа или симпатии от страна на Великите сили. На 17.01.1877 г. последва безусловен отказ и конференцията се саморазпуска. На 12.04.1877 г. Русия обяви война и на 22.06.1877 г. /ст. стил/ руската армия прекоси Дунава.

На 3-ти март 1878 г. /нов стил/ бе подписан Санстефанският мирен договор, който представляваше диктат на неумолима сила над разбита и безпомощна държава. Главният член на договора бе провъзгласяване създаването на княжество България, простиращо се от Дунава до Кавала и беломорския архипелаг и от Одрин до Вододела на р. Дрин и албанските планини. С това се установяваше влияние на Русия не само над Босфора, но и върху Средиземно море.

Тези опасения станаха причина за свикването на Берлинския конгрес, който се откри на 14.06.1878 г. и узакони разпокъсването на България. Една от целите му бе и прокарването на разделителна линия между православните народи на Балканите: гърци и славяни.

Общи условия