Брой 4-5, 2008
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  Контрапункт

  Името на Македония

Крис АНАСТАСОВ - САЩ*

 

Името на Македония като географска провинция в югозападната част на Балканския полуостров произлиза от това на илирийското племе македонци, което се заселва там към края на тринадесети век пр.н.е.

Племето дава името на древната македонска държава, просъществувала до 146г. пр. н.е., когато бива завладяна от римляните. Населението й е хетерогенно, но се състои главно от илирийски и тракийски племена. Освен името, нищо друго не свързва сегашната географска провинция Македония с държавата на Филип II и Александър Велики. Племето на македонците, дало името на Македония, така, както тракийските и мизийските племена дават имената си на Тракия и Мизия, е асимилирано в трако-илирийската маса много преди началото на християнската епоха.

С падането на Македония под римско владичество използването на това име е забранено и провинцията е наречена Пелагония. Постепенно трако-илирийските племена биват или унищожени, или асимилирани. Само една незначителна част от тях остава в планинските райони около Адриатическо море.

През шести век пр. н. е., визан-тийците започват на наричат Ма-кедония една провинция южно от Пловдив /Филипополис/, докато днешна Македония, като географ-ски район продължава да бъде наричана Пелагония.

Към седми век от н.е., когато славяните превземат почти целия Балкански полуостров и достигат до Пелопонес, те превземат и Македония. Там се заселват следните славянски племена: смоляни, струмци, ринхини, сагудати, драговити и берзити. Те са тясно свързани с племената, които се заселват в географската провинция Мизия /Северна България/ и Тракия, където се поставя етническата основа за създаването на българската държава.

Славянските племена, които се заселват в древните провинции Мизия, Тракия и  Македония, говорят един и същи език и имат еднаква вяра и обичаи. Постепенно те се обединяват, заедно с прабългарите на братята Кубер и Аспарух в единна национална общност - българи. През девети век, по време на управлението на цар Борис, племената, които живеят в сегашната географска провинция Македония, са включени в състава на българската държава, и диалектът на едно от тези племена, най-вероятно на драговитите, които живеят до Солун /Салоники/, е използван от братята Кирил и Методий като основа за създаването на старобългарския литературен език.

След като през единадесети век България е поробена от Византия, страната бива разделена на няколко провинции. Провинцията южно от Пловдив продължава да се нарича Македония. Името Тракия е дадено на района северозападно от Цариград, докато днешната географска провинция Македония се нарича България.

Името Македония става постоянното име на днешната географска провинция чак през четиринадесети век. С разширяването на провинция Тракия на запад името Македония е дадено на земите югозападно от Тракия.

Като географска провинция в сегашното значение на това понятие Македония в крайна сметка е отделена по време на турското владичество. Когато през 1371г. турците превземат Македония, те намират там едно компактно българско население, което твърдо държи на езика, културата и националните си традиции. Постепенно в страната се заселват и други етнически групи, като турци, албанци и гърци, но те не са в състояние да асимилират българското население там. Векове то чувства близките си родствени връзки и идентичност с населението на Мизия и Тракия (Стара България). За много писатели и други авторитети на Балканите географските названия Македония и България означават едно и също нещо.

От казаното следва, че като географска провинция в югозападната част на Балканския полуостров Македония няма нищо общо с древната македонска държава, която в различни времена е притежавала различни територии от полуострова и която по времето на Александър Македонски се разширява извън този обсег.

Населението на днешна Македония няма нищо общо с жителите на древната македонска държава. То се заселва в границите на страната векове след изчезването на древното трако-илирийско население.

 

*Крис Анастасов е с произход от Егейска Македония. Той е живял, творил и починал в САЩ. В тези два текста е използвал трудовете на осем американските учени.

Общи условия