Брой 4-5, 2008
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  Парадокси

  Случай за OLAF


Българите приехме за оправдано желанието на Европейския съюз да се грижи за изразходването в България, както на европейските парични фондове, така и на средствата, събрани от (както се казва обичайно вече) българските данъкоплатци. Това от своя страна легитимира, т.е. прави основателен и интересът на българите за това как се управляват европейските, а не само българските, парични фондове.

Българите можем да настояваме европейските (а те са отчасти и български) пари да се изразходват по разумен и целесъобразен начин. За да стане ясна мисълта ми, ще взема за пример инфраструктурната връзка "изток-запад" през Балканския полуостров. В табличен вид ще представя двата варианта (Via Egnatia и коридор №8) за подобна връзка:

Изводът от таблицата е, че с европейски пари бива строена Via Egnatia, която въпреки че е непълноценна (няма железница) струва 4 (четири) пъти по-скъпо от Коридор №8. А би трябвало тази връзка да бъде построена с разумни (а не свръхразмерни) усилия. Става дума за европейските, т.е за нашите, вкл. и моите пари!

Цитираните данни са от гръцки доклад*, изработен от сътрудници на Университета в Солун. Всред цитираните в доклада недостъци на коридор №8 са и това, че е

- бил замислен от Адолф Хитлер и че

- бил преминавал през политически нестабилна (!) зона. Това твърдение не е ли ключът към обяснението на много случващи се събития?

Общи условия