Брой 6, 2008 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  Исторически календар

1 ноември 812 г.

Византийският император Михаил Първи свиква членовете на Сената на заседание с цел да ги склони да приемат поставените от кан Крум условия за мир. Крум иска да се поднови договорът от 716 г., сключен между кан Тервел и Византия, трета точка на който предвижда взаимно предаване на бежанците или емигрантите от едната или от другата страна, ако се бунтуват против властите. Чрез своя пратеник кан Крум недвусмислено уведомява императора, че ако не побърза да утвърди мира, той ще нападне Месемврия. Предложението се отхвърля. Това е второто отхвърляне от страна на Византия. След първото отхвърляне през октомври Крум заема Месемврия и Деволт. През юни 813 г. българите нанасят съкрушителен удар на византийската войска.

5 ноември 1885 г.

Започва Цариградската конференция за уреждане на положението след съединението на Източна Румелия с Княжество България. Съединението, което се извършва против волята на Русия, е повод тя да се обяви за връщане на статуквото преди този акт. Англия, която оценява независимата политика на България в това събитие, подкрепя Съединението. Докато руският представител се застъпва за правата на султана и за възстановяване на положението, по предложение на английския посланик Турция се съгласява да потърси пряко разбирателство с България. Споразумението се подписва през февруари 1886 г.

11 ноември 1881 г.

В разговор с Григор Начович Константин Иречек се спира на въпроса за нуждата от подготвени хора в управлението и забелязва: "След три години ще бъде нужен юридически и философски факултет." Като министър на просвещението Иречек е почувствал най-остро нуждата от подготвени хора. В доклади и беседи той постоянно се застъпва за университет с два или три факултета. На прощалната си среща на 12 септемви 1884 г. той дори вдига наздравица "за бъдещия български университет". Това става няколко години по-късно.

29 ноември 1891 г.

В с. Каваклия, Лозенградско се ражда Константин Петканов. Както Димитър Талев е свързан с Македония, Йордан Йовков - с Добруджа, така К. Петканов е немислим без Тракия, без нейните църковни и религиозни борби. Автор е на около 30 произведения - романи и разкази.Той е много добър публицист и есеист. Известен е и като дълбоковярващ и практикуващ християнин.

5 декември 1880 г.

В Самоков се ражда Васил Стоин. Завършва висше музикално образование в Брюксел. Учителства известно време в различни градове и села. По-късно е преподавател в Държавната академия, а от 1926 г. е ръководител на отдела за народна музика в Етнографския музей. Записва над 11 000 народни песни, част от които излизат в отделни сборници. Той е автор и на научни трудове и статии. Умира през 1938 г.

9 декември 1927 г.

В Женева е подписана спогодбата Моллов - Кафандарис, по имената на тогавашните външни министри на България и Гърция. Тази спогодба третира взаимното уреждане на задълженията, произтичащи от Конвенцията между двете страни от 1919 г. за свободата на изселване на малцинствата - българското от Гърция и гръцкото от България. Съгласно постигнатата спогодба Гърция остава задължена към България с една сума от около един милиард лева.

11 декември 1868 г.

Васил Левски преди още да е спечелил за идеята си дейците на революционното движение в Букурещ, предприема първата си агитационна обиколка из България. Това той прави с материалната подкрепа на Българското общество в Букурещ, една революционна организация, прикрита зад културна и благотворителна дейност. На следващата година от май до август той прави и втората си обиколка. От май 1870 той, вече като пратеник на БРЦК, изгражда революционната мрежа в България.

28 декември 1912 г.

В Лондон турското правителство прави няколко контрапредложения, срещу тези на балканските съюзници: Одринският вилает да остане под непосредствено турско управление; Македония да бъде васално княжество под сюзеренитета на султана, с княз избран от съюзниците и назначен от султана; Албания да остане автономна област; Беломорските острови остават на Турция; въпросът за Крит да се уреди между Турция и Великите сили. Това е неприемливо за съюзниците. Междувременно в Цариград става министерска промяна, договорът за примирие е денонсиран. През март 1913 г. Одрин пада в български ръце. Турция трябва да поднови преговорите, но малко по-късно между Гърция и Сърбия е сключен таен договор срещу България. В този договор е скрит зародишът на Междусъюзническата война.

Общи условия