Брой 6, 2008 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  Парадокси

  За античния македонизъм на Скопие

PRO

 

Изкуственият спор за родството с народа и държавата на Александър Македонски между Атина и Скопие учудва все повече просветения свят. И докато за гърците, по-напреднали в пропагандните измами, се намират по необходимост поддръжници, за Скопие нещата са много по-сложни. Никой, нито в ЕС, нито в НАТО, нито в САЩ и Русия разбира тази стахановска припряност, с която премиерът Никола Груевски издига паметници на Александър Велики, субсидира археологически разкопки и издаването на книги по въпросната проблематика, връчва награди. И всичко това, подчинено на идеята да се докаже родството на днешните граждани на републиката с народа на Филип и Александър Македонски. Върхът на водевилните изпълнения, разкриващи "дълбоките корени" на македонския "идентитет" беше посещението на принца на Хунза Мир Газанфар Али Кхан в Скопие през лятото на т.г. Това събитие даде тласък на нови "епохални" открития, свързани с македонския идетитет. Неотдавна директорът на Управлението за опазване на културното наследство на Македония Паско Кузман, в стила на премиерските прищевки по отношение на научното обосноваване на античния македонски идентитет, многозначително заяви: "Една монета от Алексадър Македонски носи повече пари отколкото сто тона пшеница..."

Водевилът, озаглавен "Античният македонизъм на Скопие" продължава да възбужда въодушевление сред духовното плебейство на тази изстрадала страна...


CONTRA

 

С писмо от 4 ноемри 1992 г. Македонската академия на науките и изкуствата чрез двама свои членове - академик Петар Хр. Илиевски и дописният член Цветан Грозданов предупреждава председателя на Собранието Стоян Андов за евентуалните последици, ако се приемат за държавни символите, принадлежащи някога на държавата на древните македонци.

Ето и дословно текстът на писмото:

"Ние долупотпишаните членови на Македонската академиjа на науките и уметностите сметаме за своj морален, национален и научен долг да укажеме на следното:

Странски колеги /филолози, историчари на стариот век и археолози/, приjатели на Македониjа, забележуваат дека сме избрале провокативен символ за нашето знаме. Сметаме дека и предложениот нацрт за грбот со sвездата на Филип II без никакви промени, ако биде прифатен, нема да биде посретнат со одобруванье во научниот свет.

Нашиот jужен сосед неосновано претендира на овоj символ, зашто Филип Македонски под знамето на овоj знак катастрофално ги поразил соединетите грчки држави каj Хаjронеjа во 338 год. пред Хр. Но и ние немаме историско право на тоj знак зашто нашите предци се доселиле во овие простори околу 900 години по Филип, со кого Словените немали генетска врска.

На овие факти укажуваме не толку поради реакциите на нашиот jужен сосед коj што веке ги употребил тие знаци на монети и разни други предмети, а повеке заради историската вистина. Поврзуването на нашата држава со династиjата на античките Македонци е романтичарски занес коj што нема научна подлога.

Има безброj начини да се избегнат провокации во ова бурно време со усвоjуванье неутрални символи кои можат да придонесат за зближуванье на балканските народи.

 

Со почит:

Академик Петар Хр.Илиевски

Доп.член Цветан Грозданов


 

Общи условия