Брой 4, 2007
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  Изложба

  Дейците на българското национално освободително движение в Македония и Одринско


От 29 май до 8 юни 2007 г. във фоайето на южното крило на Софийския университет „Св. Климент Охридски” беше показана изложба посветена дейците отдали живота си за освобождението на Македония и Одринско, и обединението им с майка България. Проявата се организира от студентско сдружение „Св. Иван Рилски” с подкрепата на Македонския научен институт (МНИ) в София и заместник ректора на университета проф. Георги Бакалов.

Целта на изложбата е да се почете паметта на стотиците хиляди българи от Македония и Одринско, загинали в служба на своето отечество. Много хора в България не знаят историята на своите братя и сестри българи останали под турско, а през периода 1912 - 1915 г. и след 1918 г. сръбско и гръцко робство. Други пък нарочно странят от тази част от нашата история сякаш е чужда. Трети имат интерес да избягват темата за българския характер на тези две изконно български области. Целта на студентите, организирали изложбата е да запознаят незапознатите свои колеги, а и цялата българска общественост с живота на някои бележити фигури от нашата история, продължили делото на Васил Левски, Христо Ботев, Г. С. Раковски, Л. Каравелов и редица други българи, продължили борбата срещу чуждите окупатори на нашето мило отечество. Студентите се надяват за в бъдеще да се обръща повече внимание на историята на националноосвободителното и обединително движение на българите в края на XIX и началото на XX в.

Самата изложба е структурирана хронологично. На нея бяха представени снимките на 50 видни дейци на национално освободителното движение на българите в Македония и Одринско в периода от основаването на ВМОРО ( 23 октомври 1893 г.) до Скопския съдебен процес срещу ВМОРО (март 1947 г.) . Под всяка снимка има и кратка биографична справка за всеки от участниците в тези борби.

В началото е представено експозе посветено на жертвите от Македония и Одринско, паднали в борбата за национално освобождение и обединение на българското племе. Хората, които с кръвта си начертаха етническата граница на българския народ.

Изложбата започва със снимките на шестимата основатели на ВМОРО (ЦМРК или МРО) Дамян Груев, д-р Христо Татарчев, Петър Попарсов, Андон Николов, Христо Батанджиев и Иван Хаджиниколов. След тях следват ликовете на Апостолът Гоце Делчев, Христо Матов, Гьорче Петров, Пере Тошев; знаменити войводи Христо Узунов, Христо Черньо Пеев, Георги Иванов (Марко Лерински), чийто чети се превръщат в школи за подготовка на четници и войводи; щипския окръжен войвода Мише Развигоров, Михаил Герджиков, Апостол Петков (Апостол войвода), Митре Влаха. След това следват двама от най – върлите привърженици на идеята за въстание през 1903 г.: Ив. Гарванов и А. Лозанчев. След тях са снимките на Борис Сарафов (член на главния щаб на Илинденско – Преображенското въстание), „некоронованият абсолютен крал на българите – македонци” Тодор Александров; членовете на централния комитет (ЦК) на ВМОРО Александър Протогеров и Петър Чаулев;костурския войвода Васил Чакаларов; героите от войните за национално обединение полк. Борис Дрангов и майор Петър Дървингов. След тях са представени историографът на национално освободителното движение на българите в Македония и Одринско Христо Силянов и поета П. К. Яворов. Обърнато е внимание и на дейците на научния фронт на национално освободителното движение. Това са: акад. Любомир Милетич, проф. Иван Георгов, проф. М. Арнаудов, проф. Д. Мишайков, проф. Ал. Балабанов, проф. Д. Матов, проф.Йос. Ковачев, д-р К. Дрончилов, д- р Мих. Иванов, проф. Н. Милев. След това са представени снимките на безстрашните Мара Бунева и Владо Черноземски, които „обезглавиха” сръбският поробител; Георги Баждаров и Кирил Пърличев; едни от основателите на Македонската младежка тайна революционна организация (ММТРО) Димитър Гюзелов и Димитър Чкатров. Изложбата завършва със снимки на Владимир Куртев, Мелпомена (Менча) Кърничева, легендарния Иван Михайлов – Ванче и двама от 13-те души, възстановили дейността на ВМРО във Вардарска Македония след 1945 г. - д-р Васил Иванов и Георги Гоцев.

Изложбата беше открита на 29 май от проф. Г. Бакалов, в присъствието на проф. дин. Димитър Гоцев, студенти и някои гости от Македония. За съжаление на самото откриване не присъстваха други преподаватели (с изключение на двамата професори) от най – старото висше учебно заведение в България. Това за пореден път показва незаинтересоваността на българското общество от проблемите на нашите братя, живеещи от двете страни на река Вардар.

Студентите от сдружение „Св. Иван Рилски” изказват специална благодарност на проф. Георги Бакалов и проф. Димитър Гоцев за оказаната подкрепа при организирането на изложбата.

Ако сте пропуснали изложбата, а искате да я видите можете да посетите на сайта на МНИ http://www.macedonia-science.org. В графа Видео е качен филм посветен на нея.

Българското общество е длъжник на своите български братя живеещи в Македония. Нека в този тежък момент (албанската заплаха от запад, сръбската - от север, гръцката – от юг) за нашите братя македонски българи да не ги изоставяме, а да им помогнем да отхвърлят зловещата сянка на македонизма, която продължава да се стели над Македония. Нека всички заедно да си припомним подвига на нашите предци, бранили с цената на живота си българското име и род в Македония. Нека се поучим от тяхната саможертва в името на родината. Нека да се обединим и да постигнем идеала на нашите деди, нека всички българи от Добруджа, Мизия, Тракия и Македония да забравим враждите помежду ни и да се обединим. Нека заедно да изградим Целокупна България.


Стефан Стефанов
Общи условия