Брой 4, 2007
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  Бизнес

  Съвременни аспекти на корпоративното управление

Нашето съвремие се характеризира  промяна на стандартното бизнес обкръжение. Основните характеристики на новото обкръжение са глобализацията, развитието на информативната икономика, трансормацията на компаниите и развитието на дигиталния бизнес и компании. Всяка от тези характеристики влияе на свой начин върху условията за стопанисване и отношение на компаниите.

 

Особено важно при информационните системи е да се гледа от аспект на корпоративното управление и да се истъкне тяхното значение при взимането на по-добри бизнес решения и създаване на оптимална организация и интегриране на бизнес функциите и процесите с цел да се осигури конкурентно предимство за компаниите.

 

Друг важен момент е препознаването на бизнес информационните системи като ключов фактор за изграждане на конкурентни и насочени към съвършенство компании. Прична за това е, че информационните системи имат огромно влияние върху управлението с глобалните корпорации, върху увеличаването стойността на компаниите, както и върху въвеждането на нови продукти и услуги, необходими за потребителите. Ролята на информационните системи трябва да се анализира и от аспект на интеграцията на бизнес процесите, от значението за взимане на навременни и икономически оправдани решения, които са базирани на точни информации и разбира се от аспект на изгодността и ефикасността на инвестициите в самите системи в компаниите.

 

Ролята на информационните системи в корпоративното управление трябва да се анализира и от аспект на организацията, организационната структура и организационната култура, които са много тясно свързани с информационните системи и имат голямо взаимно влияние. Корпоративното упраление и информационните системи също така трябва да се анализират от аспект на факторите на конкурентните предимства с особен акцент на производителността на информационните системи като условие за тяхното имплементиране в компаниите.

 

Познаването на информационните системи и теорията и практиката на взимането на решения във формалните организации като свързан и динамичен процес днес е обичайна характеристика на модерните менаджери. Това е важно, тъй като информационните системи имат ключово влияние върху ефективността на бизнес решенията. Тези решения са един от ключовите фактори за организационния успех. Успешните компании ги надминават конкурентите от аспект на вземането на решения най-малко на три начина: взимаат по-добри решения, по-бързо ги взимат решенията и по-добре ги имплементират решенията.

 

Развитието на последните технологии включително широката употреба на интернет, влияеха върху т. нар. Нова Икономика. Много стандартни мениджърски стратегии, какъвто е и масовият маркетинг, стандартизацията на продуктите, рекламирането в медиите, търговията на дребно и т.н. спадат към т.нар. Стара Икономика. Все пак тези стратегии ще станат значими и в новата икономика, но при всички случаи в комбинация на нови стратегии които повече отговарят на актуалното бизнес обкръжение.

 

Интернетът със своите просторни мащаби даде инициатива за появяването на нов тип компании - интернет компании, но днес ги обхваща компаниите от всички типове и всички компании, които искат да преживеят на глобалния пазар трябва да ги включат и е-бизнес стратегиите във своята работа. Силната конкуренция, променящото се и по-динамично бизнес обкръжение ги принуждава менаджерите да ги дигитализират бизнес процесите и с помощта на тяхната най-оптимална интеграция да влияят върху подобрението на оперативните и финансови характеристики на компаниите.

 

От горенаведеното може да се заключи, че основните характеристики на новото обкръжение са глобализацията, развитието на информативната икономика, трансформацията на компаниите и развитието на дигиталния бизнес и компании. Всяка от тези характеристики на свой начин влияе върху условията за стопанисване, отношението на компаниите и корпоративното управление. Традиционните начини на работа на компаниите драматично се променят, а компаниите, коите се срещат с предизвикателствата на менаджиране и контрол в такива условия трябва да използват нови бизнес стратегии, поддържани с инвестиции в съвременни информационни системи.


 

м-р Димитър Ковачевски
Общи условия