Брой 4, 2007
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  Тенденции

  Местните избори като диагноза


Изборите за местни органи на властта през  октомври т.г. ще бъдат много по-различни от предхождащите. Очертават се вече и две основни тенденции.

 Първата тенденция  е законспирирана в стремежа на бизнеса да овладее самостоятелно политическите лостове на местната власт. В  много градове се учредяват партии от бизнесмени. Ако те успеят, дори и само в няколко от големите центрове, това ще бъде знак ,че досегашната симбиоза между властта и бизнеса преминава вече на нов етап, при който политиката напълно ще е подчинена на корпоративните интереси.

Тук има и една подробност.Представителите на сивата икономика също не са безразлични към властовите ресурси. В някои градове като Несебър, Дупница и др. Вече са  регистрирани необичайно висок брой избратели, които поначало не фигурират в местните списъци.Това е характерно за по-малките градове и по-големите села, където властта на неформалните лидери /мутрите/  господства над официалните управленски структури. Именно тези нефрмални тартори правят разместванията на гласоподавателите с цел  в точно определени общини да получат мнозинство.

 Втората тенденция е силно етнизирания начин на подготовка за изборите, към  който се ориентира обществото ни като цяло. Вместо интеграция, каквито са тенденциите в европейски размер, у нас се води политика на силна сегрегация на избирателите по етнически признак.

И това е най-тежката диагноза за състоянието на българската държава днес.

Безсилието на водещите партии да обединят обществото, насърчава консолидирането на етническа основа. Забелязват се две взаимноизключващи се тенденции. Докато основната съставка на нацията - българите продължават да се раздробяват по политически,партизански и идеологически признаци, по-големите съставляващи етноси на нацията се обединяват.Турците и ромите са ентусиазирани от възможността да управляват заедно все по-голям брой общини. Примерът от евроизборите  показа, че тази тенденция набира скорост. И това ще бъде така дотогава, докато политическите лидери не проумеят, че освен техните лични амбиции, комплекси и предрасъдъци има и по -важни приоритети - и това са приоритетите на  обществото, на хората, на гражданите, на държавата. А  тези приоритети са създаване на една общност, в която градивните процеси да се изведат  като първо и основно задължение и на кметовете, и на общинските съветници, и  на всеки гражданин. За сега това е само пожелание, защото  извращенията на местно равнище са по-големи, тъй като  там  се умножават недъзите на централната власт, която не предлага нищо като заразителен пример в положителна посока.

 И още една тенденция -  заиграването с македонската карта. Това е най- опасно за България. Принизява се отношението ни към едно умишлено усложнявано и обърквано наше историческо наследство, което с десетилетията се  заплиташе още повече не само от геополитически и идеологически фактори. Включването на македонската карта в надпреварата за местната власт е категорична диагноза за вулгарното и безотговорно отношение на днешния ни политически елит към тази незарастваща рана на България.

Общи условия